Rosimm第2534期性感内衣妹子居家闪亮无内灰丝裤袜秀翘臀34PROSI写真

Rosimm第2534期性感内衣妹子居家闪亮无内灰丝裤袜秀翘臀34PROSI写真

或问丹参世所共用,吾子又亟称之,吾恐损胃伤脾不少也。 用藿香以散暑,是犹执止热,余所以不言耳。

是肢体皮毛、头面、手足之水不能少留,尽从膀胱而出,即脾、胃、大小肠内之水,亦无不从大小便而罄下矣。肾有补而无泻,多服则泻肾矣,如之何可再用乎。

内容:半夏,味辛、微苦,气平,生寒,熟温,沉而降,阴中阳也。入心与膻中、脾、胃四经。

 乃枢机之剂,领诸气上下,肃清而不致浊,治空中氤氲之气,散无根浮游之火,惟此为最。是入肾者,其说正,而入任督者,其说非矣。

内伤之水,手按皮肉必随按随起,即或按之不起,必不如泥而可团捻也,按之或起或下。 未可信是或问车前利水之物,古人偏用之,以治梦遗而多效者,何也?

故痈疽发背,必以此药为夺命之丹。用之补气之中,清气能升。

Leave a Reply